Lager

Lagring, frostfritt tørt lager
Dersom du har behov for lagring ordner vi det for deg. Vi disponerer et større frostfritt og tørt lager som brukes til dette. Enten det dreier seg om midlertidig eller en mer permanent lagring. Prisene er moderate. Ta kontakt med vårt kontor og vi gir deg pris basert på antall m3 de anser å ha behov for.

Lageret vi disponerer er stasjonert i Skien.